آرشيو اخبار

 

وقايع روز شنبه مورخه 25/9/85

  حريق انبار توسعه و تجهيز مدارس   ساعت 18/12  مورخه 25/9/85 حريق انبار توسعه ادامه...
تاريخ : 85/09/27

وقايع روز چهارشنبه مورخه 22/9/85 لغايت پنج شنبه مورخه 23/9/85

حريق  تاسيسات لشکر 88 زرهي   ساعت 10/20 مورخه 22/9/85 حريقي در تاسيسات لشکر 88 زرهي در ادامه...
تاريخ : 85/09/25

وقايع روز جمعه مورخه 17/9/85

 حريق منزل مسکوني ساعت 50/17 مورخه 17/9/85 حريق پيک نيک در منزل  مسکوني خ مجديه ، مجديه ادامه...
تاريخ : 85/09/25

وقايع روز دوشنبه مورخه 13/9/85 لغايت چهارشنبه 15/9/85

سقوط دختر بچه در چاه آبي در ساعت 19/16 مورخه 13/19/85 يک مورد حادثه سقوط کودکي به نام شکوفه کوه ادامه...
تاريخ : 85/09/25

وقايع روز شنبه مورخه 18/9/85

  حريق دبيرستان  هدف    ساعت 4/9 مورخه 18/9/85 حريق  انبار کتاب دبيرستان ادامه...
تاريخ : 85/09/22

وقايع روز چهارشنبه 8/9/85 لغايت شنبه 11/9/85

  حريق خودروي پيکان در ساعت 15/16 مورخه 8/9/85 يک مورد حريق خودرو پيکان سواري در خ امام خ ادامه...
تاريخ : 85/09/18

وقايع روز دوشنبه مورخه 6/9/85 لغايت سه شنبه مورخه 7/9/85

  حريق منزل مسکوني در ساعت 20/22 مورخه 6 /9/85 حريق کپسول گاز در منزل مسکوني خ امام خمي ادامه...
تاريخ : 85/09/16

وقايع روز شنبه مورخه 4/9/85 لغايت يک شنبه مورخه 5/9/85

  حريق منزل مسکوني   در ساعت  35/9   مورخه 4/9/85 يک مورد حريق کپسول گا ادامه...
تاريخ : 85/09/16

اولين خبر مهم

    ادامه...
تاريخ : 85/09/13

صفحه: <<204203202201200199>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی