توصيه و هشدارهاي ايمني در مورد وسايل گرمازا

 

توصيه ها و هشدارهاي ايمني در مورد وسايل گرمازا

زمستان در راه است ، براي پيشگيري از وقوع حريق و حوادث ناشي از وسائل گرمازا از هم اكنون چاره انديشي كنيد .

همه ساله با شروع فصل سرما و بهره برداري از وسائل حرارت زا شاهد آتش سوزيها و حوادث ناشي از اينگونه وسائل مي باشيم .

علت عمده اين حوادث نقص فني و بعضا نيز استفاده نا صحيح از وسائل گرمازاست . قبل از اينكه توسط سرماي زمستان و يا دگرگونيهاي غير قابل پيش بيني هوا غافلگير شويد بهتر است از هم اكنون به نكات پيشگيري زير توجه نمائيد:

الف –بازديد دودكش ها :

دودكش ها مهمترين نقش را در خوب سوختن و همچنين ايمني وسائل ايفا مي نمايند و شايد بتوان گفت كه از اركان اصلي ايمني هر دستگاه حرارت زا سيستم دودكش آن است .

قبل از بهره برداري از دستگاه حرارت زا مانند : بخاريها ، آبگرمكن ها ، سيستم حرارت مركزي و امثالهم دودكش را نظافت و از باز بودن مسير دودكش از پشت بام تا وسيله مربوطه اطمينان حاصل نمايند.

دودكش ها در ناحيه منتهي به فضاي بازبايد حداقل 80 سانتيمتر از مرتفع ترين نقطه ساختمان بلندتر باشند.

دودكش ها در ناحيه منتهي به فضاي باز بايد مجهز به كلاهك باشند تااز افتادن اجسام داخل دودكش و همچنين كوران هوا مصون باشند.

دودكش ها در ناحيه منتهي به فضاي باز بايد كاملاً محكم و مهار شده باشند تا در اثر باد و طوفان جدا نشوند و آسيب فيزيكي نبينند.

دودكش ها در ناحيه الحاق به وسيله گرمازا و همچنين در فضاي باز بايستي حدالامكان بصورت مستقيم و بدون پيچ و خم نصب شوند.

ب – نكات ايمني نصب ، سرويس و بهره برداري :

- نصب وسايلي را كه جديداً خريداري شده و براي اولين بار مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت به نمايندگيهاي فروش بسپاريد.

- قبل از نصب بخاريها نسبت به سرويس و رفع نقايص احتمالي آنها بالاخص در ناحيه سيستم سوخت رساني دستگاه اقدام نمائيد.

- كوره دستگاهها را حتماً نظافت كنيد.

- حتي الامكان وسايل گرمازا را در فاصله يك متر از دودكش مربوطه نصب نمائيد.

- وسايل گرمازا مانند بخاري ها را در نزديكي و تماس نزديك با پرده ها و ساير اجسام قابل اشتعال نصب نكنيد.

- بخاريهاي نفتي را حتماً روي سيني مخصوص قرار دهيد تا در صورت نشت احتمالي نفت محيط آلوده نگردد.

- از گاز سوز كردن بخاريهاي نفتي و آبگرمكنهاي نفتي و ديگر وسايل گرمازا بدون رعايت دستورات كارخانه سازنده خود داري نمائيد.

- باك نفت بخاريها را در زمان روشن بودن پر نكنيد.

- در وسايل نفتي از سوخت ديگري استفاده نكنيد.

- حرارت دستگاه را با توجه به حجم محيط تنظيم كنيد.

- در زمان استفاده از بخاريها تمام درها و پنجره ها را نبنديدو مسيري را براي ورود هواي تازه به محيط باز بگذاريدتا اكسيژن سوخته شده توسط وسيله جايگزين گردد.

- پس از نصب بخاريهاي گازي و اطمينان از عملكرد صحيح آنها مراقب باشيد كه شير فلكه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستكاري بچه ها و آسيب فيزيكي قرار نگيرد.

- از بخاريها با هر نوع سوخت و ديگر وسايل مانند چراغ خوراكپزي نفتي وگازي و غيره براي گرم كردن حمام استفاده نكنيد.

- از نصب آبگرمكن در داخل حمام ها اكيداً خود داري نمائيد.

 -در صورت بروز آتش سوزي در بخاريها خونسردي خود را حفظ كرده و در وهله اول جريان سوخت دستگاه را قطع كرده و ابتدا سازمان آتش نشاني را مطلع نمائيد.

ج-نظافت ايمني ذخيره سازي سوخت ها :

در نقاطي كه انشعاب گاز ندارند و مجبورند از نفت وذغال بعنوان سوخت زمستاني استفاده نمايند توصيه مي شود:

نفت سفيد را در داخل بشكه ها و مخازن فلزي درب دار و شير فلكه دار كم حجم ذخيره نمائيد.

محل استقرار منابع ذخيره سوخت بايد حتي الامكان از محيط زندگي و اسكان ساكنين دورتر بوده و در مسير ورود و خروج ساكنين نباشد.

استقرار مخازن نفت در زير پله ها و زيرزمين ها و پشت بامها و خر پشته ها بسيار خطرناك است .

از ذخيره سازي بيشتر از حد نياز نفت خودداري نمائيد. 

دقت كنيد كه زمين محل استقرار مخازن هميشه تميز و عاري از آلودگيها باشد و از قرار دادن هر گونه وسايل قابل اشتعال در نزديكي آنها خود داري نمائيد.

مخازن ذخيره سازي نفت نبايد در نزديكي منابع حرارتي و وسايل حرارت زا مستقر شوند.

- گونيهاي ذغال بايد در محيطهاي كاملاً خشك نگهداري شوند و تمام مواردي كه در مورد ايمني محل استقرار مخازن سوخت گفته شده مورد محل نگهداري گونيهاي ذغال نيز لازم الاجرا است.

 

بخاري برقي

نزول برف و باران در فصل زمستان نويد بخش ادامه حيات و بذل نعمات خداوندي است و چرخش اين فصول انسان رابه تكاپوي معاش و صيانت از سلامت خود و اميدارد . پائيز رنگارنگ و هواي دلپذيرش رفته رفته رخت بربسته و جاي خود را به سوز و سرماي زمستاني ميدهد .

منظره سفيداي برق زمستان از پشت پنجره خانه اي گرم و از كنار بخاري خوشايند و فرح بخش خواهد بود بشرط آنكه با اطمينان از گرماي وسائل حرارتي بهره مند شويم .

در اين حين بعضي از هموطنان عزيز مبادرت به راه اندازي بخاري برقي مينمايند كه در صورت رعايت موارد ايمني و استاندارد مربوطه گرماي آنها دلپذير و در غير اينصورت تلخ كامي را بدنبال خواهد داشت .لذا كارشناسان اين سازمان با ارائه توصيه هاي ايمني و تاكيد بر اجراي آنها روزهاي زمستاني خوشي را براي هموطنان آرزو مي كنند:

1-در زمان خريد بخاري برقي توجه داشته باشيد نوع استاندارد آن را انتخاب نماييد.

2- از قرار دادن بخاري برقي در مجاورت پرده ، مبلمان ، البسه ، تختخواب و ديگر وسائل قابل اشتعال اكيداً خودداري شود.

3- هر چندوقت يكبار سيم برق بخاري را از جهت پارگي و لهيدگي روكش آن كنترل و آزمايش كنيد .

4- توجه داشته باشيد بخاري برقي شما با ثبات و محكم در محل خود مستقر شود تا احتمال واژگون شدن آن نرود و از دسترس كودكان بدور باشد.

5-سعي نمائيد از يك پريز جداگانه جهت تامين نيروي بخاري بهره گيري شود استفاده از سه راهي و مانند آن غير اصولي و نا ايمن ميباشد.

6- در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص فني در بخاري برقي آن را به تعمير كار مجرب واهل فن ارجاع دهيد.

7- در هنگام خروج از منزل فراموش نشود حتماً اينگونه وسائل را از برق قطع كنيد .

8- در صورت بروز هر گونه آتش سوزي سريعاً جريان برق را از كنتور قطع نموده و مراتب را با شماره تلفن 125 به آتش نشاني اطلاع دهيد.

 منقل برقي (هيتر )

يكي از وسائل حرارتي كه كاربرد آن بوفور در مراكز اداري و تجاري و توليدي ، كارخانجات ، انبارها و منازل مشهود است انواع منقل برقي ميباشد كه بمنظور طبخ چاي و گرم نمودن غذا و محيط از آن استفاده ميگردد .

عدم رعايت نكات ايمني در خصوص بهره گيري از اينگونه وسائل همواره خسارات جاني و مالي فراوان و نهايتا" پشيماني را بهمراه داشته است لذا آمار آتش سوزيهاي ناشي از اينگونه وسائل كارشناسان اين سازمان را مجاب به تهيه دستورالعمل ها و توصيه هاي ايمني مربوطه نموده و اجراي آنها را به هموطنان عزيز تاكيد مينمايند:

1-در هنگام خريد منقل برقي توجه داشته باشيد نوع استاندارد آن را تهيه نمائيد.

2-استفاده از منقلهاي برقي غير استاندارد و همچنين منقل هاي متفرقه و دست ساز ناايمن و غير اصولي بوده و مجاز نميباشد.

3-سعي نمائيد منقل را به يك پريز جداگانه وصل نموده و از بكار بردن سه راهي و غيره جداً خودداري نمائيد.

4- منقل برقي حتماً بايستي داراي دوشاخه مناسب و استاندارد باشد از اتصال منقل برقي فاقد دو شاخه مناسب و يا باسرسيمهاي عريان شده آن به پريز برق جداً خودداري فرمائيد.

5-منقل برقي را به هنگام استفاده بر روي سطحي مناسب و غير قابل اشتعال قرار دهيد.

6-از قرار دادن منقل برقي در مجاورت ميز و صندلي ، مبلمان ، تخت ، پرده ، البسه و ديگر وسائل قابل اشتعال اكيداً خودداري كنيد.

7- از سرريز نمودن غذا و چاي بر روي منقل برقي جلوگيري كنيد.

8-در صورت بروز هر گونه عيب و نقص فني در منقل جهت تعمير آن را به متخصصين اهل فن ارجاع نمائيد.

9- توجه داشته باشيد منقل برقي در مسير عبور و مرور افراد قرار نگرفته و از دسترس كودكان بدور باشد.

10-در هنگام غيبت طولاني و يا خروج از محل كار و منزل حتماً منقل را از شبكه برق قطع كنيد.

11-در صورت بروز هر گونه آتش سوزي سريعاً جريان برق را از كنتور قطع نموده و مراتب را با شماره تلفن 125 به آتش نشاني اطلاع دهيد .

مقررات ايمني و خطرات انواع بخاريها

عليرغم پيشرفت تكنولوژي و صنعت در توليد و ساخت دستگاههاي مركزي و تجهيزات مولد حرارت هنوز در فصل سرما در بيشتر منازل مسكوني حتي در شهرهاي بزرگ از انواع بخاريهاي خانگي به منظور توليد انرژي گرمايي استفاده ميشود استفاده از اين بخاريها اگر توام با رعايت اصول ايمني نباشد خسارات مالي و آسيبهاي جاني فراواني را در پي خواهد داشت مطالعه ودقت در موارد زير ورعايت اصول صحيح استفاده از بخاريها مطابق با دستورات توليد كننده كه در دفترچه راهنماي بخاري آمده است اين خطرات وحوادث را به حداقل خواهد رساند .

1- هنگام خريد بخاري چه از نوع ثابت و چه قابل حمل و با هر نوع سوخت دقت كنيد نوع مرغوب ، ايمن وداراي استاندارد و محصول كارخانجات معتبري را انتخاب نماييد.

2- نصب بخاريهاي ثابت دودكش دار بايستي توسط افراد متخصص و در محل مناسب انجام پذيرد.

3- در صورت مشاهده هر گونه نقص فني از قبيل نشت سوخت ، نقص كارباتور و ... بايستي استفاده از بخاري متوقف و پس از سرويس كامل مجدداً بكارگرفته شود.

4- توجه داشته باشيد در صورت نشت نفت از بخاريهاي نفت سوز چنانچه حرارت بخاري بالا باشد نفت جاري شده ، خودبخود شعله ور ميشود و آتش سوزي گسترده اي را منجر خواهد شد .

5- در بخاريهاي گاز سوز نيز وجود نشت از سيستم گازرساني منجر به بروز حوادث ناگوار مانند انفجار و آتش سوزي و ببار آمدن خسارات زياد ناشي از حريق و تخريب ساختمان خواهد شد.

6- از قرار دادن هر گونه بخاري و نصب دودكش آن د ركنار مواد قابل اشتعال ، پرده درهاي چوبي ف كمد و ... خودداري شود .

7-  از خشك كردن لباس و پارجه هاي خيس بر روي بخاريها جداً پرهيز شود .

8- عبور دادن دودكش بخاريها از قسمتهاي انباري و مجاور مواد قابل اشتعال بخصوص در قسمتهاي دور از ديد افراد ، عامل و قوع بسياري از آتش سوزيهاي بوده است.

9- استفاده از يك دودكش براي دو يا چند بخاري ممنوع بوده و خطر مسموميت ساكنين را بهمراه دارد .

10-  برخورد اشخاص و يا وارد آوردن ضربه هاي شديد به بخاري نفت سوز منجر به سقور و جاري شدن نفت آن ونتيجتاً آتش سوزي ميگردد در اين خصوص بايد دقت شود بخاريها بخصوص نوع قابل حمل آن در مسير تردد افراد وكودكان قرار نگيرد.

حهت پيشگيري از واژكون شدن بخاري يا برخورد افراد با آن بايستي از كودكان و  افراد بيمار كه به صرع يا اعتياد مبتلا هستند مراقبت بيشتري بعمل آيد . بروز حمله صرع در بيماران و برخورد آنها با بخاريها آتش سوزيهاي بزرگي را موجب شده است .

 

 

 

 

آخرين تغييرات:86/08/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی