نکات ايمني در خصوص بنزين

هشدارهاي ايمني در خصوص بنزين

1- هرگز جهت تميز نمودن لباسهاي روغني از بنزين مخصوصا" در محيط بسته استفاده ننماييد . زيرا هر لحظه امکان رسيدن بخار آن  به يک جرقه و شعله ، منجر به انفجار خواهد شد

2- هرگز باک اتومبيل خود را کاملا" پرنماييد چون تبخير بنزين در داخل باک ايجاد فشار نموده و بنزين اضافه از طريق لوله خروجي هوا به  بيرون و به زير اتومبيل ريخته و با کوچکترين جرقه ، اتومبيل شما شعله ور مي گردد

3- هرگز از بنزين جهت شستشوي قطعات موتور، صفحات رنگي و .... استفاده ننموده و حتي الامکان از نفت استفاده شود

4- هرگز جهت بنزين رزرو براي اتومبيل از ظروف پلاستيکي استفاده ننمايد

5- هميشه لوله هاي بنزين اتومبيل را کنترل نموده و در صورت خرابي تعويض نماييد  

آخرين تغييرات:86/02/13

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی