منوي اصلي

شارژخاموش کننده

تشکيل اولين مجمع عمومي تعاوني مسکن آتش نشانان جوان

📌 *تشکيل اولين مجمع عمومي  تعاوني مسکن آتش نشانان جوان*

✅به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  اولين مجمع عمومي تعاوني مسکن  آتش نشانان جوان در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه دوم بهمن ماه نودونه با حضور رياست سازمان آتش نشاني اعضاء و نماينده اداره کل تعاون استان در محل سالن اجتماعات شهرداري منطقه ۲ برابر دستور جلسه برگزار و ضمن بررسي و تصويب اساسنامه شرکت تعاوني،بازرس و اعضاي هيئت مديره  با راي گيري انتخاب شدند.

◀️شايان ذکر است هدف از ايجاد تعاوني مسکن ، حمايت بيشتر در بحث رفاهيات ، امور معيشتي  و مسکن  قشر  خدوم و زحمتکش آتش نشان  بوده و تعاوني مذکور پس از پيگيري هاي انجام شده در دوسال اخير  در بهمن ماه سال جاري تحت عنوان تعاوني مسکن آتش نشانان جوان تشکيل گرديد.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email: