منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آتش به جان منزل مسکوني که محل نگهداري غيرمجاز مواد سوختني بود افتاد

🚨آتش به جان  منزل مسکوني که محل نگهداري غير مجاز مواد سوختي بود افتاد

✅به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ساعت ۲۳:۱۵ دقيقه شب گذشته ، شهروندان با مشاهده شعله هاي آتش در داخل يک منزل مسکوني با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و  وقوع اين آتش سوزي را خبر دادند ،كه با هماهنگي ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني زاهدان بلافاصله ۳۰ آتش نشان از ۹ ايستگاه عملياتي  به همراه ۱۰ خودروي سنگين و نيمه سنگين به محل حادثه واقع در خيابان کوثر، کوثر ۲۷ اعزام شدند.

🔺پس از رسيدن آتش نشانان در کمترين زمان ممکن به محل حادثه  مشاهده گرديد دود و شعله هاي وسيع آتش از يک منزل مسکوني که بصورت غير مجاز حجم زيادي از مواد سوختي  در آن نگهداري مي شده  به بيرون زبانه مي کشد و هر لحظه به حجم آتش افزوده مي شود.

🔺 حجم بالاي  وجاري شدن مواد سوختي باعث انتقال شعله هاي آتش به حياط منزل مسکوني شده بود،که آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه مشغول عمليات شده و پس از قطع جريان برق و گاز و مجهز شدن به دستگاه تنفسي با استفاده از چند رشته لوله آبده و کف آتش نشاني از چند ضلع وارد منزل مسکوني شده و مانع از سرايت شعله هاي آتش به منازل اطراف شدند.

🔺نيروهاي آتش نشانان پس از ۳ ساعت  تلاش بي وقفه ، سرانجام آتش سوزي را به کنترل خود درآوردند و  پس از مهار كامل شعله هاي آتش و اطمينان از سرد شدن بشکه ها و گالن هاي حاوي بنزين و گازوئيل و عدم شعله ور شدن مجدد، اقدام به ايمن سازي نهايي محل كرده و در ساعت ۱:۴۱ بامداد به کار خود پايان دادند.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email: