بازديد مشترک رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و مدير فني و عمراني شهرداري زاهدان از روند رو به پايان ساخت ايستگاه عملياتي شماره 11 آتش نشاني زاهدان

📌 *بازديد مشترک رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و مدير فني و عمراني شهرداري زاهدان از روند رو به پايان ساخت ايستگاه عملياتي شماره ۱۱ آتش نشاني زاهدان*

✅به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان صبح امروز با حضور رئيس ،معاونين ،کارشناسان سازمان آتش نشاني و مهندس بلوچ مدير فني و عمراني شهرداري زاهدان در شهرک جهاد از روند رو به پايان ساخت ايستگاه عملياتي شماره ۱۱ بازديد به عمل آمد.

◀️خسرو سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با بيان اينکه در مقطعي ساخت اين ايستگاه به علت مشکلاتي متوقف شد که پس از برگزاري چندين جلسه کارشناسي و مديريتي با رفع مشکلات موجود، کار ساخت ايستگاه مجدداً  آغاز و مراحل پاياني عمليات عمراني خود را طي مي کند.

 ◀️  سراواني افزود احداث ايستگاه آتش نشاني شماره ۱۱ بعنوان يکي از مراکز مهم و خدمات رسان غرب زاهدان، از ابتداي سال جديد با شتاب در حال اجرا بوده و انشاءالله در بهمن ماه شاهد بهره برداري از اين پروژه خواهيم بود که سبب پوشش سريع و مطلوب حوادث درشهرک هاي جهاد،برق،غدير شهر و همچنين کاهش زمان خدمات رساني  به شهروندان و به حداقل رساندن آن خواهد شد.

◀️در ادامه اين بازديد با حضور مديريت فني عمراني شهرداري زاهدان نشستي با مجري پروژه برگزار و گزارش هاي کاملي از روند پيشرفت پروژه  ارائه شد و پس از بحث و بيان نکات فني ، باتوجه به لزوم تسريع در روند پروژه جهت بهره برداري در بهمن ماه اتخاذ تصميم صورت پذيرفت و  پس از تقسيم وظايف مقرر گرديد نيازهاي تجهيزاتي ايستگاه به طور کامل توسط ساز مان آتش نشاني برآورد و جهت اجراي در رديف بودجه اي پروژه ديده شود.

◀️سراواني در پايان اين نشست اظهار داشت :اميد است بعد از اتمام ساخت و تجهيز اين ايستگاه آتش نشاني بتوانيم گام موثري در جهت ارتقا خدمات رساني به شهروندان زاهداني برداريم.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی