برگزاري دوره هاي آموزشي شناخت و اطفاء حريق نقش بسزايي در پيشگيري و مقابله با حوادث دارند

🚨 *برگزاري دوره هاي آموزشي شناخت و اطفاء حريق  نقش بسزايي در پيشگيري و مقابله با حوادث دارند*

✅به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به منظورآمادگي در مقابله با حوادث و بحران‌هاي احتمالي و افزايش ضريب ايمني از ابتداي سال جاري دوره هاي آموزشي شناخت و اطفاء حريق براي ادارات،شرکتها ،بيمارستانها ،ارگانهاي نظامي و... برگزار گرديده است.

◀️خسرو سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با بيان اينکه وقوع حريق از محتمل‌ترين اتفاقات براي هر سازه و بنايي مي‌باشدومديريت بحران در حوزه آتش‌سوزي و همچنين شناخت و اطفاء آن امري حياتي براي عموم جامعه تلقي مي‌گردد که برگزاري دوره هاي آموزشي نقش بسزايي در پيشگيري و مقابله با حوادث دارند.

◀️ سراواني افزود دوره هاي آموزشي  در دو بخش برگزار گرديده اند  که در بخش اول تئوري حريق، مثلث آتش و نحوه خاموش کردن انواع حريق توسط کارشناسان سازمان آموزش داده  شده که با نمايش کليپ‌هايي، اهميت مطالب گفته شده خود در ارتباط با رعايت ايمني و دستورالعمل‌هاي ساده به هنگام وقوع حادثه را نشان داده اند. در بخش دوم برنامه که قسمت عملي آن مي باشد، مربي پس از ارائه اطلاعات لازم در مورد هرکدام از انواع خاموش کننده‌ها و آشنا نمودن شرکت کنندگان با تفاوت‌ها و ويژگي‌ها و کاربردهاي هريک، با روشن کردن آتش در فضاي باز  و خاموش کردن آن با هريک از انواع کپسول‌هاي پودري، گازي، کف، آب و CO2  توسط شرکت کنندگان مانوري از اطفاء حريق برگزار مي گردد.

 ◀️ سراواني خاطر نشان کرد از ابتداي سال جاري دوره هاي آموزشي شناخت و اطفا حريق با رعايت پروتکل هاي بهداشتي برگزار گرديده که مي توان به کلاسهاي برگزارشده در نيروگاه گازي،کارخانه سيمان خاش ،بانک ملت ، شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و ... اشاره نمود.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی