بازديد سرزده شهردار زاهدان از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

🔘 بازديد سرزده ي شهردار زاهدان از سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني

⬅️ شهردار زاهدان :
نظارت بر عملکرد صنوف مختلف جهت اجراي موارد و مسائل مرتبط با اصول ايمني بسيار مهم بوده که مي طلبد در اين راستا با پيگيري ها و بازديدهاي مستمر التزام رعايت اين امور براي آنها تبيين گردد

🔺طي بازديدي که شهردار زاهدان از سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني به عمل آمد بر ضرورت رعايت تمامي اصول مرتبط با مسائل ايمني براي صنوف مختلف مورد تاکيد قرار گرفت

🔺شهردار زاهدان گفت: رعايت اصول ايمني و توجه به تذکرات و توصيه هاي پيشگيرانه به عنوان يک اصل مهم و حياتي براي تمامي شهروندان بايد مد نظر قرار گيرد که در اين راستا وظيفه ي سازمان آتش‌نشاني به عنوان متولي امور ايمني بسيار سنگين است.

🔺عبدالقادر پربار گفت: نظارت بر عملکرد صنوف مختلف جهت اجراي موارد و مسائل مرتبط با اصول ايمني بسيار مهم بوده که مي طلبد در اين راستا با پيگيري¬ها و بازديدهاي مستمر التزام رعايت اين امور براي آنها تبيين گردد.

🔺وي افزود: به موازات اجراي اين امر بايد موضوع التزام تمامي دستگاه ها به رعايت و اجراي موارد و مسائل ايمني در ساخت و سازها نيز با حساسيت و جديت خاصي دنبال شود چرا که رعايت اين امر و اجراي توصيه هاي مورد نياز در هنگام ساخت و سازها از بروز بسياري از حوادث جلوگيري خواهد نمود.

🔺شناسايي نقاط و اماکن پرخطر در سطح شهر و انديشيدن تدابير لازم جهت ايمن سازي آنها، استفاده از ظرفيتهاي خوب انجمن‌ها ، تشکلها و نهادهاي مردمي، ساماندهي نيروهاي ستادي و عملياتي بر اساس تخصص‌هاي مورد نياز همچنين و استفاده از فناوري‌هاي نوين در اجراي امور از ديگر مواردي بودند که شهردار زاهدان در پايان سخنانش به آنها اشاره کرد و لزوم توجه به آنها را مورد تاکيد قرار داد.

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی