انفجار يک واحد مسکوني در خيابان امام خميني چهار مصدوم برجاي گذاشت...

🚨 *انفجار يک منزل مسکوني در خيابان امام خميني چهار مصدوم بر جاي گذاشت*

🔺به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان، در ساعت ۱۹:۱۳ با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، مبني بر نشت سيلندر و انفجار گاز  در طبقه اول ساختمان دو طبقه مسکوني، ستاد فرماندهي آتش نشاني بي درنگ آتش نشانان ايستگاه يک  را به سوي آدرس اعلام شده واقع خيابان امام خميني، امام خميني ۴۶ اعزام نمود.

🔺محل حادثه يک ساختمان دو طبقه مسکوني بود که ناگهان انفجارشديدي در واحد مسکوني طبقه اول آن رخ داد که بر اثر اين انفجار  ۴ نفر دچار مصدوميت شدند.

🔺 آتش نشانان به محض رسيدن به محل حادثه، مشغول عمليات شدند و با قطع جريان برق و گاز وارد طبقه اول ساختمان شده و گروهي نسبت به اطفا اقدام و گروهي ديگر به جستجو پرداختند.

🔺شدت انفجارناشي از سيلندر گاز به قدري بود که علاوه بر خردشدن شيشه هاي در و پنجره هاي اين واحد مسکوني، درب ورودي ساختمان از جا کنده شده و به همراه مقداري از لوازم به داخل حياط پرتاب شد.

🔺چهار نفر مرد به علت وقوع اين انفجار دچار مصدوميت شدند که بلافاصله  از محل خارج و تحويل امدادگران اورژانس شدند.

🔺شايان ذکر است علت بروز اين حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشاني در دست بررسي قرار گرفته است.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی