بازسازي و مرمت ايستگاه هاي عملياتي سازمان آتش نشاني زاهدان

*اضافه شدن سه دستگاه خودروي اطفائيه  سنگين و نيمه سنگين به ناوگان خودروي سازمان آتش نشاني زاهدان*

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان طي نشستي که صبح امروز کارشناسان و رياست سازمان آتش نشاني با کارشناسان و رياست سازمان پسماند داشتند ، هماهنگي هاي لازم جهت تحويل سه خودروي آتش نشاني با تجهيزات تخصصي صورت پذيرفت.

خسرو سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با اشاره به اينکه  تجهيز ناوگان خودرويي آتش نشاني مي تواندتاثير بسزايي در تسريع و بموقع  انجام دادن عمليات هاي و به تبع آن کاهش تلفات جاني و مالي شهروندان در هنگام بروز حوادث  داشته باشد، افزود با پيگيري هاي صورت گرفته شاسي دو خودروي نيمه سنگين هيونداي و يک خودروي سنگين بنز۱۹۲۴  از محل اعتبارات شهرداري زاهدان خريداري و جهت تجهيز شدن به تجهيزات تخصصي آتش نشاني تحويل شرکت هاي مربوطه گرديد که خوشبختانه با هماهنگي هاي صورت گرفته تا پايان ماه جاري به ناوگان خودرويي سازمان آتش نشاني زاهدان اضافه و آماده خدمت رساني به شهروندان خواهد بود.

سراواني در ادامه اظهار داشت از ديگر اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان آتش نشاني زاهدان در بروز رساني ناوگان خودرويي ،بازسازي و تجهيز يک دستگاه خودروي کاميون بنز ۱۹۲۱ ديگر با هدف پشتيباني در آبرساني و اطفاي آتش را عنوان نمود .

وي خاطر نشان کرد با توجه به بررسي هاي انجام شده از سوي کارشناسان متخصص و فني سازمان آتش نشاني زاهدان  کليه ايرادات فني در بازسازي خودروي مذکور اصلاح و  با توجه به تجارب بدست آمده از گذشته اقدامات تخصصي به جهت افزايش راندمان  در اين باز سازي صورت پذيرفته است و  در مراحل پاياني جهت به کارگيري در ناوگان خودرويي سازمان مي باشد.

 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/09/26

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی