منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/26

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٥ ماموريت انجام داده است .

که ٢ مورد آن اطفاء حريق ، 1 مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق درخت- ساعت 21:20- بلوار جانبازان- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3- اطفاء حريق و ايمن سازي محل حادثه)

 

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: