منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/25

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان5 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ، ٢ مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در حمام- ساعت 13:11- خيابان دانش- تيم امداد و نجات ايستگاه٥ - رها سازي فرد محبوس شده)

(حبس کودک- ساعت 14:39- خيابان بزرگمهر- تيم امداد و نجات ايستگاه٥ - رها سازي فرد محبوس شده)

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: