منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/24

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که 6 مورد آن اطفاء حريق و ٢ مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(واژگوني خودرو- ساعت 07:00- بلوار رسالت- تيم امداد و نجات و اطفاء حريق  ايستگاه 1-  ايمن سازي محل حادثه )

(حريق نگهباني مجتمع- ساعت 09:38- مهرشهر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 6- اطفاء حريق)

(حريق منزل- ساعت 14:19- خيابان آزادي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7- اطفاء حريق)

( حريق خودرو- ساعت 17:07- خيابان رجايي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4- اطفاء حريق و ايمن سازي محل حادثه )

(حبس کودک- ساعت 20:01- بلوار بهداشت- تيم امداد و نجات ايستگاه٥ - رها سازي فرد محبوس شده)

 

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: