منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يک شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/23

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان7 ماموريت انجام داده است .

که ٣ مورد آن اطفاء حريق ،٦ مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل- ساعت 02:45-شهرک کامبوزيا- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-بازديد ايمني )

(حريق خودرو- ساعت 16:00-بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق)

(سقوط درخت- ساعت 16:37-بلوار خرمشهر- تيم امداد و نجات ايستگاه3 - ايمن سازي محل حادثه )

(انفجار سيلندر گاز- ساعت 20:57-بلوار دانشجو- تيم اطفاء حريق ايستگاه5 -اطفاء حريق و ايمن سازي - 2 مصدوم )

(حريق درخت- ساعت ٢١:01-پارک لاله- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: