منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز جمعه مورخه ١٣٩٧/١٠/21

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان9 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق 2مورد آن امداد و نجات ،2 مورد آن استقرار و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در آسانسور- ساعت 09:00- خيابان کريمپور- تيم امداد و نجات ايستگاه ٣ - رها سازي افرد محبوس شده)

(حريق منزل- ساعت 15:04-خيابان مدرس- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1و9-اطفاء حريق )

(حريق ترانس برق- ساعت 15:53-بلوار مطهري- تيم اطفاء حريق ايستگاه 9-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(حريق کارگاه- ساعت 17:08-شهرک کارگاهي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 12-اطفاء حريق )

(حبس در آسانسور- ساعت 19:32- خيابان امير معز- تيم امداد و نجات ايستگاه ٣ - رها سازي افرد محبوس شده)

(حريق منزل- ساعت 20:49-خيابان بزرگمهر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق )

 

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: