منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز پنج شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8  ماموريت انجام داده است .

که 65 مورد آن اطفاء حريق ،1 مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق شاخ و برگ در حياط مهدکودک- ساعت 09:18-خيابان بهشتي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1و9-اطفاء حريق)

(حريق منزل- ساعت 11:58-خيابان طباطبايي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1-اطفاء حريق )

(حريق منزل- ساعت 19:52-خيابان پهلواني- تيم اطفاء حريق ايستگاه 2و7-اطفاء حريق )

 

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: