منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/19

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان3 ماموريت انجام داده است .

که 1 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در آسانسور- ساعت ١٥:٥٧- بلوار دانشجو- تيم امداد و نجات ايستگاه 5 - رها سازي افرد محبوس شده)

(حبس در اتاق- ساعت 19:00- خيابان مهتاب- تيم امداد و نجات ايستگاه5 - رها سازي فرد محبوس شده)

(تصادف و حريق خودرو- ساعت 22:31- بزرگراه خليج فارس- تيم امداد و نجات و اطفاء حريق  ايستگاه ٥- اطفاء حريق و ايمن سازي محل حادثه - 4 فوتي )

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: