منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه ده

رييس ايستگاه : محمدعلي روامبد

 

 

 

اين ايستگاه جزء ايستگاه هاي تازه تاسيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر زاهدان مي باشد؛  در محدوده غربي و مابين ايستگاه عملياتي 3 و 8 قرار دارد؛ و به نام شهداي آتش نشان مزين شده است.

شماره تماس ايستگاه : 05433441167

آخرين تغييرات:99/09/12

 

عضويت خبرنامه

Email: