هشدارهاي ايمني به مسافران نوروزي

   ضمن عرض سلام وخيرمقدم به مسافران عزيز وگرامي وبا آرزوي ايامي شاد درمدت اقامت درشهر زاهدان ، سازمان آتش نشاني وخدمات  ايمني شهرداري زاهدان  بمنظور تامين ايمني شماميهمانان ارجمند وجلوگيري از بروز هرگونه حادثه موارد ايمني مشروحه ذيل را توصيه نموده و اميدواريم که لحظاتتان را  با خاطرات خوش سپري کنيد

1- چادر را در محلي مناسب مهيا کنيد که در مسير عبور و مرور خودروها و محلهاي شيب دار همچنين در مسير سيلاب ها ،پرتگاه ها ،مخروبه ها و ضايعات زباله پيش بيني نشود

2- در صورتي که بيرون از چادر براي طبخ غذا از چوب و خارو خاشاک استفاده مي کنيد تاکيد مي شود بعد ار اتمام ،آتش را خاموش کنيد و مطمئن شويد هيچگونه جرقه اي باقي نمانده باشد

3- به بچه ها توصيه کنيد در اينطور مواقع شوخي هاي بيجا انجام ندهد بعيد نيست اي شوخي ها منجر به آتش گرفتن اعضاي خانواده گردد و يا بر اثر واژگوني موادغذايي باعث سوختگي افراد گردد

4- رانندگان عزير مي بايست يک دستگاه کپسول آتش نشاني از نوع پودري به همراه داشته باشند که اگر آتش سوزي چه در اتومبيل چه درچادر مسافرتي رخ داد بتوانند در لحظه اوليه از آن استفاده کنند

5- از افروختن آتش و يا انداختن ته سيگار در ميان برگ هاي خشک پارک ها خوداري کنيد

6- در هنگام بازي کودکان در زمين بازي در کنار آنها باشيد و قبل از استفاده کودکان از وسايل بازي از سالم بودن وسايل بويژه زنجيره هاي اتصال تاب مطمئن شويد

7- به کودکان بياموزيد از نزديک شدن به آبگيرها ، استخر ، چاله ها و گودال هاي مشکوک خوداري نمايند

8- اگر موتور اتومبيل آتش گرفته است و بلافاصله متوجه شديد موتور را خاموش کنيد .کاپوت را با احتياط بالا بزنيد و به کمک دستگاه آتش نشاني آتش را خاموش کنيد

9- در تصادف اتومبيل که ممکن اسن بنزين به خارج از اتومبيل ريخته باشد سيگار نکشيد و فوري از اتومبيل دور شويد

10- سيم کشي اتومبيل  اگر آتش گرفته است ، سر باطري را برداريد و به کمک کهنه يا لباس آتش را بکوبيد تا خاموش شود

11- از برافروختن آتش در زير درختان و مجاورت خار وخاشاک خوداري نماييد

12- در مسير جريان باد ، آتش روشن نکنيد

13- از بازي و تردد اطفال در مسير خودروها جلوگيري نماييد

14- محل طبخ غذا بايد دور از چاه باشد

15-  هنگام نصب چادر بامسولين آن قسمت هماهنگي لازم انجام شود.

16- -فاصله چادرها ازيکديگرحداقل 5متر وازخودروها2متر باشد.

17--از روشن کردن گاز پيک نيک وسيگار وقليان داخل ومجاور چادرها جداخوداري شود.

18- هنگام روشن کردن گاز پيک نيک فاصله آنرا باچادر وجهت وزش باد درنظر گرفته ورعايت نمايند.

19- -ازقراردادن گاز پيک نيک درمسير تردد افراد خوداري نموده ونسبت به واژگون شدن ظرف آب جوش روي افراد بخصوص کودکان مراقبتهاي لازم رامعمول گردد.

20-ازانداختن اتش سيگار وآتش قليان دراطراف چادرها جدا خودداري شود.

21-شارژنمودن کپسولهاي پيک نيک را صرفا توسط شرکتهاي معتبر انجام دهيد.

22-به تذکرات وتوصيه هاي مامورين آتش نشاني توجه کامل داشته وباايشان همکاريهاي لازم را مبذول فرمايئد.

23- -نگهداري يک ظرف پر آب بظرفيت حدود بيست ليتر مجاور چادر (حتي المقدور بصورت سطل )

24-جهت گرم کردن غذا وتامين آب جوش ازمحل اختصاصي تجهيزات طبخ استفاده شود.

25- از قراردادن وسايل آتش زنه دردسترس بچه ها وتنها گذاشتن انها بخصوص درچادر جدا خوداري گردد.

26- -مسافرين گرامي مي توانند بامراجعه به ايستگاههاي آتش نشاني درسطح شهر جهت آموزش نحوه استفاده از خاموش کننده هاي دستي آتش نشاني اقدام نمايند.

 

 

 

آخرين تغييرات:85/12/26

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی