پايگاه شماره هشت

سال تاسيس :  1394

 

 

 

رئيس ايستگاه :  عليرضا سراواني فيروز

محدوده تحت پوشش: شمال غرب شهر زاهدان

منطقه شهري :  منطقه سه

آدرس: خيابان سعدي غربي _ جنب سازمان مديريت پسماند

شماره تماس :  05433508121 

آخرين تغييرات:100/08/2

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی