منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه هفت

رييس ايستگاه : منصور جعفري

 

 

 

 

اين ايستگاه در شمال شرق شهر زاهدان و در بلوار کشاورز تقاطع  خيابان باقري قرار دارد. شهرک صنعتي کامبوزيا در محدوده اين ايستگاه مي باشد.

05433312604

 

آخرين تغييرات:99/09/12

 

عضويت خبرنامه

Email: