منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه شش

 

رييس ايستگاه :محمود ريگي

 

 

 

محدوده اين ايستگاه منطقه زيباشهر و مهر شهر ميباشد.همچنين شهرک صنعتي ميرجاوه نيز تحت پوشش اين ايستگاه مي باشد

 

.

آخرين تغييرات:98/10/10

 

عضويت خبرنامه

Email: