منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه پنج

 

رئيس ايستگاه  : اسحاقعلي سرحدي

 

ايستگاه شماره پنج آتش نشاني در خيابان  دانشجو نبش خيابان دانش واقع شده است . اين ايستگاه کليه حوادث و حريقهاي جنوب شهر زاهدان  و جاده هاي اطراف شهر را پوشش ميدهد.و به ايستگاه جاده اي معروف ميباشد.

محدوده اين ايستگاه  در بافت نوساز و پرتراگم شهر زاهدان واقع گرديده است.

تلفن تماس ايستگاه : 05433423965

آخرين تغييرات:99/09/12

 

عضويت خبرنامه

Email: