نکات ايمني در خصوص آبگرمکن

1- خراب شدن دستگاه قطع کننده نفت در کاربراتور

2- کار نکردن شير اطمينان

3- نداشتن شير اطمينان

قاعدتا" وقتي دماي آب در آبگرمکن به درجه معيني رسيد ورود نفت يا گاز به طور خودکار قطع مي شود در اين حالت فقط يک شمعک آب را گرم نگاه مي دارد .گاهي اوقات با رسيدن گرماي آب به اندازه معين ورود نفت و يا گاز قطع نمي شود و مخزن آبگرمکن از نفت و يا گاز پر مي شود و گرماي آب بالا مي رود و آب به جوش مي آيد اگر اين بخار از داخل آبگرمکن خارج نشود تجمع بخار فشار زيادي به وجود مي آورد و آب گرمکن در اثر اين فشار زياد منفجر مي شود

براي جلوگيري از انفجار آبگرمکن ها در قسمت فوقاني آنها معمولا" يک شير اطمينان قرار داده اند اين شير فشار و بخار را خارج مي کند . حال اگر در آبگرمکني شير اطمينان وجود نداشته باشد يا خراب شده باشد حادثه به وجود مي آيد

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی