محافظت از کودکان در برابر خطرهاي ناشي از برق

با رعايت نکات ايمني زير مي توانيد از کودک خود را در برق گرفتگي محافظت کنيد

1- صندلي کودک  يا تخت بچه او را دور از پريز برق قرار دهيد و مواظب باشيد که سيم برقي در نزديکي آن ها نباشد

2- تمامي وسايل برقي را از دسترس کودک دور کنيد

3- تمامي پريزها را با پوشش هاي مخصوص بپوشانيد

4- سيم رابطي تهيه کنيد که پريز ( مادگي ) آن در پوش داشته باشد ، زيرا که در پريز اين سيم ها هم برق جاري است . اين سيم ها را هم دور از دسترس کودک قراردهيد

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی