ايمني در مصرف برق

بهره برداري از بسياري مواهب زندگي مدرن ، ثمره وجود جريان برق است اما اين نعمت ممکن است خطر آفرين هم باشد چنانچه به نحوي غلط و با بي احتياطي از آن استفاده شود ، شايد به برق گرفتگي و بروز آتش سوزي انجامد پس به دقت توصيه هاي ايمني زير را بخوانيد تا خطر پيشامدهاي خطرناک ناشي از برق در محل زندگي خود به حداقل برسانيد

1- وسايل برقي خود ( مانند تلويزيون ، سيستم صوتي و کامپيوتر ) را در محلي قراردهيد که زير و پيرامون آن جاي باز به قدر کافي باشد تا بيش از حد گرم نشوند . همچنين به توصيه هاي ذکر شده در دستورالعمل و دفترچه اين وسايل دقت و عمل کنيد

2- عادت کنيد که هنگام عدم استفاده از وسايل برقي ، دو شاخه آن ها را از پريز بکشيد .

3- هنگام طوفان و رعد و برق ، وسايل برقي خود را از برق بکشيد ، زيرا اين وسيله ها مي توانند صاعقه را انتقال دهند

4- هنگام کشيدن دو شاخه از پريز برق ، خود بدنه دو شاخ را بگيريد ، نه سيم را

5- اگر دو شاخه مرطوب يا خيس شده است ، قبل از وصل مجدد به پريز ، يا روشن کردن وسيله برقي ، خوب آن را خشک کنيد

6- اگر وسيله برقي خيس شده است ، يا درست کار نمي کند ، آن را به تعميرگاه ببريد

7- هرگاه مي خواهيد از وسيله برقي استفاده کنيد ، حتما " بايد دست هايتان خشک باشد و جايي هم که ايستاده ايد ، خيس نباشد. سيم هاي برق نبايد داخل آب يا روي محل خيسي قرارداشته باشد

8- سيم زمين ( ارت ) وسايل برقي را ( در صورت وجود ) وصل کنيد

9- قبل از استفاده از هر وسيله برقي ، آن را از نظر علائم فرسودگي يا خرابي بررسي کنيد .

10- قبل از تعويض لامپ ، کليد چراغ را خاموش کنيد . قدرت (وات ) لامپ تعويضي بايد به حدي باشد که حباب چراغ بتوانند آن را تحمل کند

11- هرگز سيم برق را زير موکت يا قالي نگذرانيد ، سيم ها را از کنار قرنيز يا لب ديوار و پشت اثاثيه خانه بگذرانيد

12- هرگز براي يک وسيله برقي پرقدرت (پر وات ) يا گرمازا از سيم رابط استفاده نکنيد

13- هرگز به يک يا يک سيم رابط ، چند وسيله را همزمان وصل نکنيد

14- اگر مي خواهيد سيم رابطي بخريد ، آن نوعي را انتخاب کنيد که قادر باشد حداکثر جريان مورد نظر شما را انتقال دهد

15- تمامي پريزهاي خارج از خانه و در محيط سرباز ، بايد پوشيده باشند

16- اگر فيوز پريده است ، سعي کنيد اول علت را مشخص کنيد . چنانچه فيوزي مکررا بپرد ، حتما " اشکالي عمده در کار است . ايجاد مدار کوتاه

مي تواند باعث آتش سوزي شود .

 

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی