ايمني گاز و وسايل گاز سوز

حوادث مربوط به گاز معمولا به دو صورت آتش سوزي و انفجار ناشي از نشت گاز و سپس به صورتي با گاززدگي يا گاز گرفتگي توام مي شود

 آتش سوزي و انفجار در اثر نشت گاز

دراينگونه حوادث ابتدا به عللي گاز نشت مي کند و فضاي آشپزخانه حمام و يا تمام منزل را فرا مي گيرد و سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله اي بسيار کوچک کافي است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزي شود اين علل عبارتند از :   

1- مهار نکردن شيلنگ و وسايل گاز سوز به وسيله بست فلزي

2- استفاده از شيلنگ هاي طولاني و در معرض قراردادن آنها

3- فرسوده و غير استاندارد بودن شيلنگها

4- در پوش نداشتن شيرهاي مصرفي که از آنها استفاده

5- دخالت افراد بي اطلاع در تعمير و دستکاري وسايل گاز سوز

6- استفاده از وسايل گاز سوز غيراستاندارد و غير مجاز

گاز زدگي – گاز گرفتگي

اين گروه از حوادث معمولا در اثر نداشتن دودکش مناسب براي گاز سوز بويژه وسايلي مانند بخاري و آبگرمکن و يا فقدان تهويه کافي در اطاقي که دستگاه گاز سوز درآن قرار دارد اتفاق مي افتد . سوختن ناقص گاز تجمع گازهاي مسموم کننده و يا کمبود اکسيژن سبب ميشود که در چنين فضاهايي تنفس مي کنند دچار مسموميت يا گاز زدگي يا گاز گرفتگي شوند

نکات ايمني در مورد وسايل گاز سوز

1- رفتار صحيح در منزل در ارتباط با وسايل گاز سوز بهترين طريقه آموزش به ديگران ميباشد

2- با ظروف سنگين به وسايل گاز سوز ضربه وارد نياوريد

3- وسايل گاز سوز را در مسير کوران هوا و جريان باد قرار ندهيد

4- از سر رفتن غذا بر روي اجاق گاز جلوگيري کنيد

5- از قراردادن اشياء و البسه قابل اشتعال در مجاورت بخاري و ساير وسايل گاز سوز جلوگيري کنيد

6- بازرسي اتصالات و بست هاي مربوط به لوله هاي گاز را حتما " انجام دهيد

7- براي آزمايش نشت گاز هرگز از شعله کبريت استفاده نکنيد

8- در نظافت مشعل هاي اجاق گاز و ساير شعله پخش کن هاي گازي دقت کنيد

9- آبگرمکن گازي و ساير وسايل گاز سوز را در حمام نصب نکنيد

10- دقت کنيد بخاري گازي هميشه با شعله آبي بسوزد

11- در صورت استشمام بوي گاز ، فورا" شير گاز راببنديد

12- در صورت استشمام بوي گاز ، از روشن کردن لامپ – کبريت – فندک خود داري کنيد و فيوز اصلي برق را قطع کنيد

13- حتما" يک کپسول اطفاي حريق در منزل داشته باشيد

14- براي آزمايش و بازرسي اتصالات و بعلت هاي مربوطه به وسايل گاز سوز ، از کف ، آب و صابون استفاده نمائيد

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی