نکات ايمني در خصوص سليندر گاز

1-هرگز سيلندر گاز را مايل نگذاريد و يا بطور افقي قرار ندهيد سليندر بايد هميشه در حال عمودي و قائم باشد

2- سيلندر گاز نبايد زير پله ها ، نزديک درهاي خروجي ، زير زمين يا محل هاي عبور . مرور قرار داده شود ، حدامکان سيلندر را در بيرون ساختمان قرار دهيد

3- موقع جابجا کردن سيلندر از رگلاتور ( شير تنظيم فشار ) که روي شير اصلي سيلندر نصب گرديده ، بعنوان دستگيره استفاده نکنيد

4- موقع تعويض سيلندر ها کوشش کنيد اتصالات خوب محکم شوند و اگر بوي گاز احساس مي کنيد با کمي آب صابون محل نشت را پيدا کنيد و براي برطرف کردن نشت اقدام نماييد

5- هرگز سيلندر گاز را نغلطانيد و بعنوان زير پائي مورد استفاده قرار ندهيد

6- سليندر گاز را در معرض تابش خورشيد قرار ندهيد اگر در بيرون ساختمان قرار دارد سايه بان مناسبي براي آن تهيه کنيد

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی