نکات ايمني در خصوص استفاده از بخاري نفتي

1- هرسال در شروع فصل زمستان بايد بخاريها سرويس شده قسمتهاي داخلي ، کاربراتور و لوله کشيها بازديد و تميز شوند

2- بخاري نفتي نبايد کنار مبل ، پرده ، کمد و مواد قابل اشتعال ديگر قرارگيرد

3- لوله بخاري نبايد از درون چوب ، فيبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود

4- ميزان حرارت نبايد آنقدر باشد که بدنه بخاري سرخ شود

5- اگر نفت اضافي در کوره جمع شده قبل از روشن کردن نفت را خارج سازيد

6- اگر بخاري بهر علت موقع کار کردن خاموش شد صبر کنيد تا کوره کاملا" سرد شود بعد آنرا روشن کنيد

7- در موقع خروج از منزل بخاري را خاموش سازيد

8- لباس و وسايل ديگر را بمنظور خشک کردن نزديک بخاري قرار ندهيد

9- اگر بخاري آتش گرفت از آب براي خاموش کردن استفاده نکنيد . خاموش کننده پودر و گاز بسيار موثر و مفيد است .اگر خاموش کننده نداريد. با انداختن لحاف يا پتو ي خيس آتش را بپوشانيد و آتش را خاموش سازيد

10- موقع خاموش کردن مواظب باشيد بخاري واژگون نشود

11- وقتي دودکش کشش کافي نداشته باشد در جداره داخلي آن دوده ها جمع شده و در شرايط خاصي آتش گرفته جداره دودکش را باز مي کند و آتش به اطراف سرايت کرده آتش سوزي ايجاد مي نمايد پس لازم است قبل از نصب هر گونه دستگاه حرارتي از باز بودن دودکش آن اطمينان حاصل نماييم

12- دودکش بايد حد امکان مستقيم کشيده شده باشد

13- ملاط آجرها و مصالح ساختماني اطراف آن مقاوم در برابر حرارت باشد

14- دود کش بايد تحمل حرارت کافي را داشته و محاسبا ت فني آن صحيح باشد

نکته : بخاريهاي بدون کلاهک مي تواند با پس زدن دود به مکان مورد استفاده عاملي براي مسموميت شديد و در نتيجه مرگ باشد

آخرين تغييرات:85/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی