توصيه هاي ايمني هنگام ترك منزل در ايام نوروز

توصيه هاي ايمني هنگام ترك منزل در ايام نوروز

1-  قبل از ترك منزل تمامي وسايل غير ضروري الكتريكي راخاموش و در صورت امكان جريان برق آنان را از ناحيه فيوز مينياتوري قطع نمايند

2-  كليه وسايل گرمازا اعم ازگازسوز و يا نفت سوز را خاموش نموده و شير اصلي گاز را از ناحيه بعد از كنتور و يا سيلندر گاز كاملا" ببنديد

3-  از بسته بودن شيرهاي آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترك منزل كاملا" مطمئن شده و سپس محل را ترك نمايند

4-  در صورت وجود نشتي در شبكه آب رساني گرم وسرد منزل قبل از ترك منزل نسبت به رفع آن توسط متخصيصين اهل فن اقدام نمائيد

5-  قبل از ترك منزل از بسته بودن درب ها و پنجره ها ي خانه اطمينان كامل حاصل نموده و كليد خانه رابه سرايدار و يا شخص قابل اطمينان خود بسپاريد تا در هنگام وقوع حادثه احتمالي بتوان از آن استفاده نمود

6-  از قراردان هرگونه وسيله اضافي و يا اثاثيه منزل در بالكن منزل خوداري نموده چرا كه در اثر وزش باد احتمال سقوط اجسام بر روي عابرين و يا افراد متحمل مي باشد و يا در اثر افتادن مواد آتش زنه امكان آتش سوزي ميسر مي باشد

7-  از نگهداري ظروف مواد قابل اشتعال و يا كپسول گاز اضافي در محيط خانه جددا" خوداري نموده و اينگونه وسايل را در خارج از محيط منزل در مكاني مناسب انتقال دهيد

8-  اسناد و مدارك مهم و اساسي و لوازم با ارزش خود را در محلي امن و مناسب ، پيشنهادا" را در گاو صندوق منزل نگهداري نمائيد

9-  در صورت امكان زمان ترك منزل خود را به كلانتري محل اطلاع داده تا ايمني محل توسط نيروهاي انتظامي تامين گردد

آخرين تغييرات:91/12/13

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی