منوي اصلي

شارژخاموش کننده

نحوه ارائه مطالب در کلاسهاي آموزشي به آتش نشانان داوطلب

  •  آشنايي با تئوري حريق – روشهاي انتقال حرارت ، طبقه بندي آتش سوزيها ، روشهاي اطفاء‌حريق
  •  آشنايي با دستگاه تنفسي- کف و کفسازها و نحوه کاربرد آنها در آتش نشاني
  •  آشنايي با انواع خاموش کننده ها دستي از طريقه استفاده و کاربرد آن
  •  آموزش کمک هاي اوليه ، اصول پيشگيري – اصول امداد ونجات و گره هاي نجات  
  •  آشنايي با تجهيزات و خودروهاي آتش نشاني و انجام کار عملي  
  •  برگزاري آزمون کتبي و عملي و صدور گواهينامه
  •  حداقل زمان برگزاري دوره 3 هفته

آخرين تغييرات:91/02/05

 

عضويت خبرنامه

Email: