منوي اصلي

شارژخاموش کننده

نحوه عملكرد سازمان بر اساس اساسنامه

سازمان آتش نشاني

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قا نون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1/3/75 تاسيس ميگردد و وابسته به شهرداري ميباشد که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و طبق اصول بازرگاني   و مفاد اين  اساسنامه بصورت خودگردان و خود کفا اداره ميشود

اهداف سازمان

1- نجات جان انسانها ، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن

2- برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني و خدمات ايمني

3- آموزش هاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده

4- ايجاد وتوسعه ايستگاههاي مورد نياز ، و بهره برداري از آنها

5- نظارت بر عمليات موسسات ، و شذکتهاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني

6- انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي

7- نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمانها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون ( زلزله ، آتش سوزي ، برق گرفتگي ، سيل ، بمبارانهاي شيميائي اتمي و ......)

 موضوع سازمان :

سازمان جهت نيل به اهداف فوق اقدام به اجراي موضوعات ذيل با رعايت مقررات موضوعه مي نمايد

1- تهيه آمار و اطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتي

2- ارتباط و همکاري و هماهنگي و مشورت با مراکز علمي ، نظامي ، پزشکي و ساير سازمانها و اشخاص ذيربط

3- شناسائي و تملک اراضي پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تامين نيازهاي مرتبط با اهداف و وظايف سازمان حسب مقررات مربوطه

4- احداث ابنيه و تاسيسات مورد نياز

5- تعيين صلاحيت فني و امکانات شرکتهاي خصوصي و دولتي تحت عناوين مختلف اعم از طرح ايمني يا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشين ها و قطعات و ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ايمني و نجات و آتش نشاني در سطح جامعه

6- اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني کارکنان و ارتباط با مراکز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج کشور با رعايت مقررات موضوعه

7- تدوين آيين نامه هاي مربوط به انتظام امور ايستگاهها

8- اشاعه و بکارگيري رشته هاي مختلف ورزشي بين پرسنل سازمان خصوصا " کادر عمليات بمنظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد که لازمه اين حرفه  مي باشد تمام پرسنل بايد عملياتي باشند و بخشهاي ستادي در حال گردش عملياتي باشند و تامين فضاها و تاسيسات لازم براي اين منظور 

 

آخرين تغييرات:85/09/18

 

عضويت خبرنامه

Email: