منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف آتش نشان-راننده

شرح وظايف :

آتش نشانان – راننده

 •  اطمينان از آمادگي فني وسايل و تجهيزات و سلامت کامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه
 • به کار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل تلمبه ها – کفسازها – پودرپاش ها – مانيتورها و ساير ابزار و تجهيزات
 • اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزيي وسايل و تجهيزات تحت نظر
 • اطمينان از وجود نظم و نظافت کامل و سايل و تجهيزات و خودرو تحويلي
 • شرکت در امور نگهباني ، نظافت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي ودسته جمعي
 • شرکت در عمليات امداد و نجات يا اطفاء حريق با ت وجه به تقسيم کار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت
 • شرکت درکلا سهاي آموزش ضمن خدمت به منظور بالابردن اطلاعات فني ، حرفه اي و...
 • پاسخگويي به تلفن و مکالمات بي سيم ستاد هماهنگي ( فرماندهي ) و به صدا در آوردن زنگ و اخذ آدرس کامل محل حادثه و در صورت لزوم برقراري ارتباط با ستاد هماهنگي
 • شرکت در ورزش گروهي به منظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي
 • استفاده از لباس فرم ، نصب اتيکت
 • حفظ شئونات زندگي دسته جمعي و رعايت کامل نزاکت و شخصيت حرفه اي در محل کار و حادثه توام با روحيه تعاون و رعايت  شعائر مذهبي
 • انجام کليه اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

آخرين تغييرات:91/02/03

 

عضويت خبرنامه

Email: