منوي اصلي

شارژخاموش کننده

تاريخچه آتشنشاني

تاريخچه آتش نشاني در زاهدان

 تحقيقات به عمل آمده نشان ميدهد كه اولين واحد آتش نشاني زاهدان در سال 1317 در محل شهرداري مركزي و در ضلع غربي باغ تاسيس گرديد. كه تعداد  سه نفر از كاركنان شهرداري به كمك يك خودروي روسي تانكر دار كه يك دستگاه پمپ فشار قوي بر روي آن نصب شده بود خدمات اطفاء حريق را انجام  مي دادند . با توجه به اينكه در آن زمان شهر از توسعه و گسترش چنداني برخوردار نبود اين تعداد نيرو تنها در طول روز خدمات خود را ارائه مي نمودند. در اين مورد، موضوع اتلاف وقت ناشي از عدم حضور به موقع و عدم آمادگي مستمر جهت اعزام نيرو به محل آتش سوزي همراه با عدم برخورداري از تخصصهاي لازم در امر اطفاء حريق موجب ضايعات جبران ناپذيري مي گرديد.

با گسترش شهر مسئولين شهرداري دريافتند كه در صورتي خدمات امداد رساني و اطفاء حريق ثمربخش خواهد بود كه واحد آتشنشاني بصورت منسجم و تمام وقت انجام وظيفه نمايد. لذا با برنامه ريزي هايي كه صورت پذيرفت نيروهاي آتشنشاني به 30 نفر افزايش يافت و در باغ استانداري يك اتاق از ساختمان به عنوان واحد آتشنشاني تعيين و نيروها در سه شيفت 24 ساعته انجام وظيفه مينمودند.

در طول سالهاي 60 الي 65 تجهيزات اضافي اطفائي سازمان تا حدي تكميل و مجهز شده و يك واحد آتشنشاني به دو واحد تقسيم گرديد كه يكي از واحد ها در ساختمان واقع در خيابان امام خميني(ره) جنب شركت نفت كه هم اكنون ايستگاه شماره يك ميباشد ، و واحد ديگردر شهرداري منطقه يك شروع به كار نمود. بعدها با پيگيري هاي صورت گرفته توسط مسئولين سازمان آتشنشاني ايستگاه شماره 2 بصورت مستقل با 15 نفر نيرو در خيابان امام خميني (ره) واقع در پارك نور فعاليت خود را آغاز نمود.

در سال 1375 و سالهاي  پس از آن با توجه به دستور العمل ها و بخشنامه هاي وزارت كشور اساسنامه سازمان آتشنشاني تنظيم و برنامه ريزي هاي لازم جهت استقلال نسبي سازمان به عمل آمد و روز بروز بر اقتدار سازمان افزوده گرديد.

در سال 77  هيئت مديره  سازمان تشكيل گرديد و از اين سال  به بعد كليه مكاتبات اداري در خود سازمان انجام ميگرفت. اما كارگزيني و امور مالي در شهرداري ادغام بود. در آذر ماه 1378 با تاسيس ايستگاه شماره 3، امور اداري به اين ساختمان انتقال يافت كه فعاليتهاي اداري( ماشين نويسي و كامپيوتر ، بايگاني، مكاتبات اداري ، صدور گواهي حريق، بررسي هاي كارشناسي حريق و ...) را انجام ميداد. در نيمه اول سال 81 با انتقال پرونده هاي پرسنلي از شهرداري به سازمان آتشنشاني، كارگزيني بصورت مستقل فعاليت هاي خود را آغاز نمود.در نيمه دوم سال 84 تعدادسي نفر پرسنل استخدام و واحدهاي مالي - کامپيوتر - پيشگيري -حراست به صورت مستقل فعاليتهاي خود را آغاز نمود

آخرين تغييرات:94/10/10

 

عضويت خبرنامه

Email: