منوي اصلي

شارژخاموش کننده

راهنماي ارتباط مردم با سازمان

براي ارتباط با ما ميتوانيد از يكي از راه هاي زير استفاده نماييد:

آدرس پستي: زاهدان، بلوار شهيد مزاري ،پارک لاله  ميدان شهيد فهميده ، سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني الزهراء زاهدان

تلفکس 2417187-0541

تلفن مستقيم:2444444-0541

پست الكترونيك: info@zahedanfire.ir

آخرين تغييرات:91/02/03

 

عضويت خبرنامه

Email: