منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جزوات آموزشي

اسلايد آمادگي در برابر زلزله

اسلايد راهنماي استفاده صحيح از وسايل گازسوز

پيام هاي كوتاه ايمني

نکات ايمني در مورد زلزله

جدول درسي كودكان به همراه نكات آموزشي

ايمني گاز و وسايل گاز سوز

نکات ايمني در خصوص سيلندر گاز

نکات ايمني در خصوص استفاده از بخاري نفتي

نکات ايمني در خصوص آبگرمکن

نکات ايمني در مصرف برق

مراحل نجات شخص برق گرفته

محافظت از کودکان در برابر خطرهاي ناشي از برق

نکات ايمني در خصوص اطو  

نکات ايمني در خصوص سرويس کاري کولر

خطرات ناشي از استفاده گاز مايع در خودروها

نکات ايمني در خصوص بنزين

نکات ايمني در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي برقي

توصيه و هشدارهاي ايمني در مورد وسايل گرمازا

توصيه ها و هشدارهاي ايمني در خصوص خانه تکاني پايان سال

توصيه هاي ايمني هنگام ترك منزل در ايام نوروز

توصيه ايمني سفرهاي نوروزي

توصيه ها و هشدارهاي ايمني به مسافران نوروزي

توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص چهارشنبه آخر سال

توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص فصل سرما

 

 

آخرين تغييرات:91/12/13

 

عضويت خبرنامه

Email: