توصيه و هشدارهاي ايمني درخصوص فصل سرما

 

توصيه ها و هشدارهاي ايمني در خصوص فصل سرما

 

با شروع فصل سرما استفاده از منابع انرژي تواما" افزايش مي يابد و علاوه بر بهره برداري از سوختهاي فسيلي (نفت ، گازوئيل ، گاز و غيره ) از انرژي برق نيز به منظور گرمايش استفاده   مي گردد ضمن آنكه طويل شدن شبهاي زمستان و روشن كردن لامپهاي روشنايي ميزان بار مصرفي نيروي برق را افزايش مي دهد . از آنجائيكه توان مصرفي وسايل گرما زاي برقي بالا  مي باشد و شبكه برق بعضي از اماكن قديمي فرسوده شده و يا در طراحي شبكه برق پيش بيني لازم جهت اينگونه مصارف بالا نشده است احتمال بروز آتش سوزي در سيستم برق را در اين فصول چندين برابر مي نمايد معذالك كارشناسان اين سازمان جهت استفاده بهينه از نيروي برق و پيش بيني و پيشگيري خطرات ناشي از آن رعايت نكات ايمني ذيل را به هموطنان عزيز توصيه مي نمايد :

1-  توصيه مي شود در هنگام خريد وسايل گرما زا برقي نوع استاندارد آنرا انتخاب نمائيد .

2-  قبل از وصل  هرگونه وسايل گرمايشي  برقي به شبكه ضمن هماهنگي و مشورت با فرد كاردان از توان مصرفي آن وسيله و تطبيق آن با شبكه سيم كشي ، پريز و فيوزها ، آگاهي و اطمينان حاصل كنيد .

3- در صورت قديمي و فرسوده بودن شبكه سيم كشي و لزوم استفاده از وسايل گرما زا ي  برقي توصيه مي شود به وسيله متخصصين اهل فن يك رشته سيم جديد كه متناسب با آمپر مصرفي آن وسيله  باشد  از نزديك كنتور اخذ نموده و يك پريز جداگانه و مناسب براي اينكار تعبيه نمائيد .

4-   جهت استفاده وسايل برقي گرمازا  حتما " دو شاخه و پريز مناسب و مستقل در نظر بگيريد

5- توصيه ميگردد كليه وسايل گرما زا برقي قبل از استفاده از لحاظ عيب و نقص فني و نشتي برق تحت آزمايش و كنترل فرد متخصص قرار بگيرد .

6- با توجه به توان مصرفي بالاي وسايل گرما زاي برقي وقرار دادن آن در جريان برق ، قطع اتوماتيك جريان از قسمت فيوز يك نوع هشدار ايمني خواهد بود. لذا از تقويت نمودن غير اصولي و نا ايمن فيوزها جدا خوداري نموده و جريان برق را قطع نمائيد .

7- در صورت پيدا شدن هرگونه عيب و نقص ، وسيله را جهت تعمير نزد فردي مجرب ببريد .

8-  توجه داشته باشيد سيم هاي وسايل برقي و غيره از نزديكي منابع حرارتي و لوله هاي آب گرم و شوفاژ عبور داده نشوند .

9- وسايل گرما زاي برقي را از مجاورت با اشياء و مواد قابل الاشتعال و دسترس كودكان خود دور بداريد و توجه داشته باشيد در مسير عبور و مرور افرا د قرار نگيرند .

10- در صورت بروز هرگونه آتش سوزي سريعا" جريان برق را از كنتور قطع نموده و مراتب را با شماره تلفن 125 به سازمان آتش نشاني خدمات ايمني  اطلاع دهيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرين تغييرات:90/10/26

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی