نکات ايمني در مورد زلزله

نکات ايمني زلزله

1- يكي از خطرات مهم ناشي از زمين لرزه ، وقوع حوادث آتش سوزي بعلل مختلف نظير اتصالات برقي يا انفجار گاز است . همچنين حوادث حريق ثانويه ناشي از زمين لرزه كه معمولاً تا چند روز پس از آن رخ مي دهد از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است . لذا شايسته است به اين نكته توجه ويژه اي مبذول گردد و با ايجاد حريقهاي صوري و عمليات اطفاء آن ، توانايي و آمادگي افراد را جهت مقابله با اين حوادث بالا برد .

2- پس از بروز حوادث مانند زمين لرزه و سيل ، بايد ابتدا مايعات اشتعال زاي موجود در محوطه و محدوده زندگي خود ( مانند گازوئيل ، تينر و نفت ) را شناسايي كنيد و سپس آنها را در اماكن برخوردار از تهويه مطلوب قرار دهيد . مواد احتراق زا را نيز به دور از منابع حرارتي نگه داريد .

3- شبكه هاي ضعيف گاز كه احتمال شكستگي و آسيب ديدگي دارد را شناسايي كنيد .در صورت نشت گاز بي درنگ درها و پنجره هاي خانه را باز كنيد وبا حركت دادن يك دستمال مرطوب جريان هوا را برقرار نمائيد .

4- قبل از استفاده مجدد از سيستمهاي گازي ساختمان ، تائيديه كارشناسان شركت گاز را دريافت كنيد .

5- خطر برق گرفتگي باتمام سيمهاي آزاد افتاده بر روي زمين را درنظر بگيريد و با احتياط با آنها برخورد نمائيد .سيمهاي معيوب يا فرسوده رابيابيد و آنها را با سيمهاي نو عوض كنيد .

6- پس از زلزله از روشن كردن فندك ،كبريت و سيگار خودداري كنيد .

7- پس از زلزله تا زمان كسب اطمينان از عدم نشت گاز وسايل برقي را روشن نكنيد .

8- به محض احساس لرزه ها در جاي امني مانند زير ميز كار ، ميان چار چوب درب و گوشه هاي ديوار پناه بگيريد .

9- هنگام وقوع زلزله از پنجره ها و وسايل قابل سقوط دور شويد .

10- اگر هنگام وقوع زلزله در پلكان بوديد به طرف بالا و پايين ندويد. همان جا نشسته و با دست از سر خود محافظت كنيد .

11- اگر هنگام وقوع زلزله در آسانسور هستيد در اولين طبقه ممكن از آن خارج شويد .

12- پس از وقوع زلزله آرامش و خونسردي خود را حفظ كنيد و با دقت جوانب آنچه را انجام مي دهيد بررسي كنيد .

13- نارسايي سيستم تاسيسات ساختمان مانند سيم كشي برق ، تلفن ، آب و گاز را رفع كنيد .

14- از ايمني و صحت عملكرد سيستم مخابراتي و اطلاع رساني در محل كار خود اطمينان حاصل نمائيد .

15- با بازرسي و تعمير قفل و دستگيره در ، احتمال محبوس شدن افراد در جاي از ساختمان را در زمان وقوع زلزله از بين ببريد .

16- سعي كنيد هميشه راههاي خروجي و پله هاي اضطراري از موانع خالي و قابل استفاده باشند .

17- جهت امكان خروج اضطراري نقشه داخلي شامل محل اتاقها ، راهروها ، راههاي خروجي ، آسانسور ، پله اضطراري و درها  را در تابلو اعلانات ودر معرض ديد كاركنان قرار دهيد .

18- مواد سوختي و شيميايي را در قفسه هاي درب دار ودر طبقات پايين قرار دهيد .

19- هنگام وقوع زلزله سقوط ، پرتاب و شكستن برخي وسايل مي تواند خطر آفرين باشد . با تغيير مكان يامحكم كردن آن در جاي خود احتمال خطر را ازبين ببريد .

20- تابلوها و قابها را با بند و تسمه به ميخ ديوار محكم كنيد و احتمال سقوط آن را ازبين ببريد .

21- اتصال لوسترها و چراغهاي آويز را با قلاب به سقف محكم كنيد .

22- براي جلوگيري از شكستن شيشه و پرتاب خرده هاي آن به افراد درها و پنجرهاي شيشه اي را با چسب يا نايلونهاي بيرنگ ايمن كنيد .

23- استحكام ساختمان در مقابل زلزله عامل اصلي كاهش آسيب پذيري است .رعايت اصول و قوانين صحيح ساختمان سازي موجب پايداري بناها به هنگام زلزله مي شود .

24- ساختمانهاي ضعيف و قديمي را مي توان در مقابل زلزله مقاوم سازي كرد .

25- كودكان ساعات زيادي را درمدارس سپري مي كنند ايمني آنها در مدارس ايمن تحقق مي يابد .

26- مسئولين مدارس به همفكري و همكاري شما در ايمني مدرسه نياز دارند.

27- پس از زلزله احتمال وقوع پس زلزله هايي وجود دارد كه ممكن است بعضي از آنها  شديد باشد.

زلزله بلا نيست ،پديده ايست طبيعي كه بي توجهي و عدم آمادگي ما از آن بلا مي سازد.

آخرين تغييرات:85/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی