منوي اصلي

شارژخاموش کننده

مدارک لازم جهت دريافت استعلام ايمني پروانه ساختمان

 

مدارک لازم جهت  تشکيل پرونده در مرحله شروع کار و ارائه طرح ايمني ساختمانها

  • فرم مخصوص يا معرفي نامه از شهرداري منطقه که تعداد سقفها در نقشه با تعداد سقف هاي استعلام از شهرداري مطابقت داشته باشد   همچنين عرض گذرهاي ترافيکي مشرف به پلاک مشخص باشد
  • فتوکپي نظريه شوراي شهرسازي بر روي فرم مخصوص که در صورت داشتن دستور خاصي در منطقه برابر با اصل گردد
  • دو نسخه نقشه کامل معماري شامل (برش ، نما ، پلان ) با مقياس يک صدم  مصوب و ممهور به مهر شهرداري منطقه
  • فيش عوارض آتش نشاني
  • فتوکپي سند مالکيت
  • فتوکپي شناسنامه مالک و يا معرفي نامه وکيل
  • يک عدد پوشه

آخرين تغييرات:91/02/05

 

عضويت خبرنامه

Email: