منوي اصلي

شارژخاموش کننده

عملکرد واحد آموزش

ا- برگزاري دو دوره آموزش حرفه اي آتش نشاني جهت پرسنل جديدالاستخدام

2- برگزاري پنج دوره آموزش آتش نشانان داوطلب با حضور بيش از 150 نفر داوطلب مرد و زن و صدور گواهينامه آتش نشان داوطلب جهت آنان

3- آموزش آتش نشانان شهرداريها ي استان

4- برگزاري دوره آموزش ايمني جهت دهياران و بخشداران استان

5- برگزارشي کلاس آموزشي يک روزه در اکثر مدارس شهر زاهدان

6- آموزش کارکنان بيمارستانها ، کارخانجات ،ادارات ، شرکتها ، نيروهاي نظامي و انتظامي

7- شرکت در جلسات کار گروه امداد و نجات استان

8- پخش پيامهاو هشدارهاي ايمني همه روزه از طريق برنامه راديو پيام

9- همکاري در تهيه برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني در سطح استان

10- برگزاري کلاسهاي آموزشي درون سازماني جهت ارتقاء سطح علمي پرسنل

آماري از فعاليت هاي واحد آموزش در سالهاي اخير

سال 85

سال 84

سال 83

سال 82

تعداد افراد

آموزش در مراکز

تعداد

آموزش در مراکز

تعداد افراد

آموزش در مراکز

تعداد افراد

آموزش در مراکز

17

اتکا

150

کانون پرورش فکري

25

سيمان خاش

25

قرار گاه مقداد

25

صنعت آب و برق

50

فني و حرفه اي

20

کارکنان مدارس غير انتفاعي

50

آموزش دهياران

30

دانشگاه

22

موسسه مالي انصار

22

مدرسه استثنايي

12

حصير بافي الغدير

30

کارخانه تور ماهي گيري

100

منطقه مقاومت بسيج

28

اداره کل بيمه خدمات درماني

40

بيمارستان تامين اجتماعي

100

زندان

30

ششش شرکت پخش دارو

40

رنگ دلفين

70

بافت بلوچ

500

مدارس استثنايي

500

نيروي انتظامي

50

مرکز بهداشت زاهدان

40

رنگ و چسب دلفين

3000

مدارس

500

خوابگاه دانشجويان

50

ناحيه مقاومت بسيج سپاه

2000

مدارس

20

بيمارستان امام علي

500

دانشگاه

500

دانشگاه

3000

مدارس

3000

مدارس

 

سال 86

سال 87

سال 88

سال89

سال90

آموزش در مراكز

تعداد

آموزش در مراكز

تعداد

آموزش در مراكز

تعداد

آموزش در مراكز

تعداد

آموزش در مراكز

تعداد

آتش نشانيهاي استان

98

تيپ 110 سلمان فارسي

100

تيپ 110 سلمان فارسي

150

تيپ تكاور110 سلمان

300

بانك توسعه صادرات

7

خدمات موتوري

15

يگان ويژه پاسداران

50

تامين اجتماعي

34

بيمارستان بوعلي

15

شركت پخش البرز

5

دانشگاه آزاد

12

فرماندهي انتظامي

50

فرماندهي سلمان

30

سيماي فرهنگيان

80

راه آهن

12

آموزش و پرورش

39

كميته امداد

25

فرماندهي انتظامي

28

اطلاعات شرق كشور

70

آتش نشانان زابل

33

كارگاه راه آهن

30

 سيمان خاش

90

معاونت آمادوپشيباني انتظامي

140

بيمارستان تامين اجتماعي

28

بانك سپه

12

يگان ويژه

250

 پليس آگاهي

40

باننك صادرات

305

مهدكودك و پيش دبستاني

40

حراست ادارات

61

مهدكودك و پيش دبستاني

50

شركت غله

20

شركت ناجي پوشش

15

مدارس

1320

ميادين ميوه و تره بار

6

مدارس

1700

بسيج سپاه

300

پليس راهور

50

دانشگاه

40

معاونت آمادوپشيباني انتظامي

30

دانشگاه

45

مهدكودك و پيش دبستاني

300

آّب و فاضلاب

15

سيماي بصيرت

30

شركت پاسارگاد

10

پرسنل بانك ملي

35

دانشگاه

75

انتقال خون

12

جمع كل آموزش ديدگان

1923

بيمارستان تامين اجتماعي

150

تيپ 110 سلمان فارسي

120

جمع آموزش ديدگان :

1050

قرارگاه انصار

15

جمع كل آموزش ديدگان سال89

1923 

 

سازمان بازيافت

20

جمع كل آموزش ديدگان :

2394

جمع كل آموزش ديدگان سال 87 :

1050

مهدكودك و پيش دبستاني

125

سازمان زندانها

180

جمع كل آموزش ديدگان سال86:

2394

مدارس

4494

يگان حفاظت زندان

120

دانشگاه

56

معاونت آمادو مهارت

50

موسسه قرض الحسنه مهر

32

سازمان اتوبوسراني

13

جمع كل آموزش ديدگان

5501

سازمان تاكسي راني

100

جمع كل آموزش ديدگان

سال 88 :

5501

صنوف و كسبه

30

كتابخانه ها

35

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

18

پزشكان

2

شركت نگارنصر

156

فرماندهي انتظامي

130

مدارس

3140

دانشگاه

61

موسسه ثقلين

160

يگان ويژه

300

تيپ 110 سلمان

3

جمع كل آموزش ديدگان سال 90

4844

 

 
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
آموزش در مراكز
تعداد
آموزش در مراكز
تعداد
آموزش در مراكز
تعداد
آموزش در مراكز
تعداد

 

كارخانه سيمان سيستان

32

بيمارستان علي بن ابيطالب

40

يگان ويژه پاسداران

300

 

 

 

ديوان محاسبات 

10

يگان ويژه شهيد عامري

160

بيمارستان خاتم الانبياء

107

 

 

 

شهرداري نصرت آباد 

60

 بهداشت محيط

80

دانشكده پهداشت

20

 

 

 

يگان ويژه پاسداران 

170

شركت شهركهاي صنعتي

11

بيمارستان علي اصغر

86

 

 

 

مجتمع مسكوني علوم پزشكي

120

رانندگان تاكسي

30

اداره كل بازرسي

50

 

 

 

جشنواره ورزش و بازيهاي كودكان

400

بيمارستان چشم پزشكي

10

قرارگاه قدس

200

 

 

 

شركت پخش رازي 

13

 اداراه برق

25

شركت غله (سيلوگندم)

50

 

 

 

يگان ويژه پاسداران 

100

 اداره كل زندانها

77

اداره كل زندانها

100

 

 

 

اداره كل زندانها 

120

معاونت مهندسي فرماندهي مرزباني

80

مرزباني

300

 

 

 

مديران آتش نشانيهاي استان

30

سازمان پزشكي قانوني

40

انتقال خون

11

 

 

 

دانشجويان بهداشت  حرفه اي

42

ديوان محاسبات مركزي

 

15

ثبت احوال

70

 

 

 

مهدكودكها و مدارس 

2870

قرارگاه قدس

130

مهد كودك ها و مدارس

6158

 

 

 

جمع كل آموزش ديدگان سال 91

3967

فرماندهي تيپ 110 سلمان فارسي

200

جمع كل آموزش ديدگان سال 93

7452

 

 

 

 

راه آهن جنوب

20

 

 

 

 

 

 

 

دانشجويان دانشكده مهندسي

 

مهد كودكها و مدارس 

 

 

جمع كل آموزش ديدگان سال 92

 

 

25 
 
 
4504
 
 

5447

 

 

 

 

 

 

آخرين تغييرات:94/02/15

 

عضويت خبرنامه

Email: