خطرات ناشي از استفاده گاز مايع در خودروها

 

خطرات ناشي از استفاده از گاز مايع درخودروها

 

پس از شروع طرح سهميه بندي بنزين تعدادي از رانندگان خودروهاي بنزيني و دو گانه سوز دست به ابتکار خطرناکي زده اند که نه تنها جان خود بلکه جان ديگران را نيز به خطر انداخته اند .

استفاده از گاز مايع به جاي گاز CNG  و پر کردن مخازن خودروهاي گاز سوز با گاز مايع و يا قرار دادن سيلندر گاز مايع در داخل صندوق عقب و نصب آن به جاي مخازن استاندارد خودروها و اتصال آن به شبکه سوخت گازي نه تنها با هيچ يک از استانداردهاي ايمني منطبق نيست بلکه (( حرکت برروي بمب )) بهترين تعبير اين کار عملي است .

در سيلندر CNG ، سوخت در فاز گازي قرار دارد و بوسيله شيلنگ و اتصالات به کاربراتور خودرو انتقال مي يابد که در صورت نشت نيز در فاز گازي و در حجم کم بوده و فشار آن نيز تحت کنترل است ، ولي در سيلندر گاز مايع ، سوخت در فاز مايع بوده و در صورت انتقال آن در فاز مايع به داخل موتور ، با توجه به نشت ا به 270 برابر گاز مايع ، مي تواند به سرعت فضاي داخل موتور را پر کرده و مخلوط قابل انفجار را تشکيل دهد که با ايجاد جرقه توسط دينام و يا هر يک از وسايل برقي داخل موتور ، انفجار شديد صورت گيرد .

فشار گاز مايع د رداخل سيلندر و انتقال آن توسط شيلنگ و اتصالات به داخل کاربراتور بسيار بيشتر از گاز CNG است و مي تواند به سرعت باعث نشتي و انفجار شود . از آنجائيکه سنگيني گاز مايع نسبت به هوا تقريباً 2 برابر است بنابراين در هنگام توقف خودرو گاز مايع از مخزن خودرو به کف خيابان و يا پارکينگ نشت کرده و با حرکت د رجهت وزش باد ، خود را به يک منبع جرقه زنه رسانده و باعث انفجار و آتش سوزي مي شود .

لذا توصيه اکيد ميگردد که از انجام  اينگونه اعمال خطرناک اجتناب ورزيده و عملا جان و مال خود و ديگر شهروندان را به مخاطره نيندازند . زيرا در ساخت هر گونه وسيله گاز سوز يا بنزين سوز تمامي قسمت ها و اتصلات با توجه به سوخت خاص و مشخص طراحي مي شود . بنابراين هر گونه تغيير در سيستم مزبور براي تغيير نوع سوخت مصرفي ، مجاز نيست و عواقب خطرناکي را بدنبال دارد .

آخرين تغييرات:89/04/09

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی