شرکت هنروران صالح زاهدان(نماینده انحصاری سیستم های اعلام و اطفاء حریق آریان در جنوب شرق کشور)

آدرس: زاهدان، بلوار شهید مزاری، میدان شهید فهمیده، بلوار شهیدان جهانزاده، روبروی سازمان آتش نشانی زاهدان

تلفن: ۰۹۱۵۵۴۱۸۰۳۶_ ۰۹۱۹۳۸۷۱۱۶۱