منطقه یک عملیات

منطقه ۱ عملیات آتش نشانی زاهدان

 

__ منطقه ۱ عملیات شامل ۷ ایستگاه آتش نشانی اطفاء حریق و امداد و نجات است.

این منطقه از شمال تا منطقه لار، از جنوب به زیباشهر، از شرق بلوار فرودگاه و از غرب تا کمربندی شهید کلانتری را در بر می گیرد. مناطق پرخطر منطقه ۱ شامل : راه آهن، اداره گمرک، بیمارستان های خاتم انبیاء، بوعلی، امام علی (ع)، حضرت علی اصغر(ع)، پیامبر اعظم، چشم پزیکی الزهرا و ..  از جمله محلات قدیمی همت آباد، شیر آباد، دائی آباد، قاسم آباد، لواریاب و .. می باشد. وجود تعداد زیادی از آپارتمان های ۴+ شامل مهرشهر، زیباشهر، مجتمع جام جم، آپارتمان های خیابان دانشجو، دانش و جمهوری از موارد مخاطره آمیز منطقه ۱ عملیات است که هر ساله بر تعداد آنها افزوده می شود.