ایستگاه شماره ۸۰

سال تاسیس :  ۱۴۰۲

 

 

 

رئیس ایستگاه :  عبدالرحمن هراتی

محدوده تحت پوشش: شمال غرب شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه سه

آدرس:تقاطع خیابان شهید طباطبایی و خیابان سعدی

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۵٠٨١٢١