ایستگاه شماره ۶۰

سال تاسیس :  ١٣٨۶

 

 

 

رئیس ایستگاه : علی اصغری

محدوده تحت پوشش: جنوب شرق شهر زاهدان _ شهرک صنعتی

منطقه شهری :  منطقه پنج

آدرس: زیباشهر _ خیابان شورا جنب کلانتری

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۴٢٣٩۶۵