ایستگاه شماره ۱۰

ایستگاه ۱۰

در خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان سعدی تا میدان پانزده خرداد واقع شده است . این ایستگاه اولین و مجهزترین ایستگاه شهر زاهدان میباشد که آتش سوزی ها و حوادث محدوده مرکزی شهر را پوشش میدهد.

 

 

 

سال تاسیس: ١٣۶١

رئیس ایستگاه :  محمد علی روام بد

محدوده تحت پوشش :  مرکزی شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه سه

آدرس :  خیابان امام خمینی، حد فاصل خیابان سعدی و میدان پانزده خرداد.

شماره تماس : ٠۵۴٣٣٢٢۴۴۴۴_ ٠۵۴٣٣٢٢٨٨٨٨