نقص عضو فرد، حاصل برخورد خودروی پراید و پژو ۴۰۵

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان، ساعت ۸:۲۹ صبح امروز با تماس شهروندان تصادف دو خودرو منجر به حبس به سامانه ۱۲۵سازمان آتش نشانی زاهدان گزارش و ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات بی درنگ یک تیم امداد ونجات و اطفاء از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه واقع در بلوار پرستار تقاطع خیابان دانش اعزام نمود.

♦️ابراهیم شهریاری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان عنوان نمود؛ در اثر برخورد دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵، راننده و سرنشین خودروی پراید محبوس و همچنین سرنشین خودروی پراید دچار نقص عضو از ناحیه دست راست شده بود.

♦️شهریاری اظهار داشت؛ آتش نشانان در محل حادثه با استفاده از تجهیزات تخصصی، افراد محبوس در خودروی پراید را خارج و جهت ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

♦️شایان ذکر است راننده خودروی ۴۰۵ نیز مصدوم و قبل از رسیدن آتش نشانان تحویل عوامل اورژانس شده بود.