زنده گیری عقاب سرگردان در زاهدان

*زنده گیری عقاب سرگردان در زاهدان*

🔺به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی زاهدان و گزارش مشاهده یک عقاب در محدوده زیباشهر خیابان ۲۲ بهمن آتش نشانان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی به محل اعزام شدند.

🔺این پرنده سرگردان توسط آتش نشانان زنده گیری شد و برای تحویل به محیط زیست به ایستگاه منتقل گردید.