دود مشاهده شده روز عاشورا در پی حریق مندی (محل دپوی سوخت) بود

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان، ساعت ۱۱:۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ شهروندان با مشاهده دود به سامانه ۱۲۵سازمان آتش نشانی تماس گرفته و ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات بی درنگ ۴ تیم اطفاء حریق از نزدیکترین ایستگاه ها به محل حادثه واقع در خیابان سعادت ۴ اعزام نمود.

ابراهیم شهریاری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان عنوان نمود؛ یک کارگاه و پارکینگ خودروهای سنگین که مقدار زیادی از فرآورده های نفتی از نوع گازوئیل و بنزین را دپو کرده بود به علت نامعلوم دچار حریق شده بود.

ابراهیم شهریاری اظهار داشت؛ آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن با استفاده از چند رشته لوله آبده و کف آتش نشانی ابتدا از گسترش آتش جلوگیری و سپس حریق را کاملا اطفاء نمودند.

شایان ذکر است با توجه به سرعت العمل آتش نشانان این حادثه هیچ گونه مصدومی نداشته است.