حریق گسترده محل دپوی سوخت قاچاق در زاهدان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان، با تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵سازمان آتش نشانی زاهدان حریق منزل گزارش و ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات بی درنگ دو تیم اطفاء حریق از نزدیک ترین ایستگاه ها به محل حادثه واقع در بلوار کشاورز-کشاورز ۶ اعزام نمود.

ابراهیم شهریاری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان عنوان نمود؛ با رسیدن آتش نشانان مشاهده شد یک منزل مسکونی که به صورت غیرمجاز حجم بسیار زیادی از فرآورده های نفتی از نوع بنزین را دپو کرده، دچار حریق شده و آتش هر لحظه در حال گسترش و سرایت به منازل مسکونی مجاور است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان اظهار داشت؛ آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات کامل و با استفاده از چند رشته لوله آبده و کف آتش نشانی از چند ضلع وارد و مانع از سرایت و نشت سوخت به منازل اطراف شده و سرانجام با تلاش های فراوان حریق را اطفاء و همچنین ایمن سازی لازم را انجام دادند.

شهریاری خاطر نشان کرد؛ باتوجه به سرعت العمل آتش نشانان در پیشگیری از گسترش آتش، حریق به منازل اطراف سرایت نکرده و قابل ذکر است این حادثه با تلاش “یک” ساعته ۴ تیم از آتش نشان کنترل و اطفاء گردید.